English

Aanmeldprocedure en behandeling


Aanmelden:

U kunt contact met mij opnemen door middel van een e-mail bericht of door een voicemail bericht achter te laten. Binnen een week probeer ik dan (telefonisch) contact met u op te nemen. In een telefoongesprek zal ik u vragen kort iets uit te leggen over uw klachten en uw hulpvraag zodat ik kan inschatten of u bij mij bij het juiste adres bent of beter elders geholpen kunt worden. Indien ik verwacht dat ik u de juiste hulp kan bieden, maak ik graag een afspraak met u voor een intakegesprek en leg ik u uit hoe u zich kunt inschrijven om vergoeding via de ziektekostenverzekering te krijgen. Er wordt een elektronisch patiƫntendossier voor u geopend.


Intake:

De intake bestaat uit een sessie bij mij, met als doel uw klachten, hulpvraag en gewenste doelen van de behandeling in kaart te brengen. Na het eerste intake gesprek is het de bedoeling dat u een afspraak maakt met mijn collega Evelyn Buijsse, voor een tweede intake gesprek. Zij is regiebehandelaar van uw behandeling (eindverantwoordelijke behandelaar van uw behandeling). Zij zal in gesprek met u nagaan welke diagnose op u van toepassing is, en welke behandeling daar het beste bij past. Daarna hebben Evelyn en ik overleg over de intake gesprekken. Na dit overleg wordt het behandelplan door mij opgesteld. Er kunnen ook vragenlijsten worden afgenomen tijdens de intake- en behandelfase.


Behandelplan:

Er zal een verslag gemaakt worden van de intakegesprekken, deze worden ook gebruikt bij het opstellen van het behandelplan. Indien u instemt met het behandelplan, dan krijgt u een papieren versie ter ondertekening. U krijgt altijd uw behandelplan mee naar huis, ik zal een foto van uw handtekening in uw elektronische dossier bewaren. Het opstellen van een behandelplan is verplicht gesteld door de overheid.


Behandelfase:

Na het adviesgesprek, waarin u heeft ingestemd met het behandelplan, en waarin de behandeling is uitgelegd, start de behandeling. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van moderne wetenschappelijk onderbouwde behandelmethodes van bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR of schematherapie. Meestal wordt de behandeling gestart met wekelijkse gesprekken, later kan de frequentie iets lager worden.


Afsluiting:

Aan het einde van de behandeling (volgens de in het behandelplan afgesproken aantal sessies), zal er een evaluatie plaatsvinden. We kijken samen naar de doelen die we in het begin van de behandeling hebben gesteld, en naar de mate waarin u nog last heeft van uw klachten. Ik zal dan ook overleggen met Evelyn Buijsse, over deze evaluatie. Ook maakt u opnieuw een afspraak met de regie behandelaar, Evelyn Buijsse. Ze zal met u bespreken of de behandeling afgerond kan worden, of dat er een vervolg van de behandeling nodig is. Tot een jaar na afsluiting kunt u bij een eventuele terugval meteen weer terug in behandeling worden genomen en komt u niet terug op de wachtlijst. De huisarts (verwijzer) wordt na de intake en bij afsluiting van de behandeling middels een brief op de hoogte gesteld, als u daar toestemming voor heeft gegeven.